KBT VARBERG har en liten mottagning i Varberg, men med stor kompetens.
Verksamheten leds av Birgitta Jonsson, som bla redovisar följande teoretiska och praktiska färdigheter.

* Utbildad lärare
* Leg dietist
* Fil kand i beteendevetenskap
* Leg kognitiv / auktoriserad psykoterapeut
* Certifierad livs- och karriärcoach
* Specialutbildad inom hypnos
* Utbildad inom Mayers Briggs Type Indicator (MBTI) vad avser testning av personlighetstyper
* Certifierad inom området sorgebearbetning

Birgitta har lång och välmeriterad erfarenhet från både offentlig
och privat verksamhet. Hon har dessutom ägt, byggt upp och
drivit AnorexiCenter, som idag har förgreningar i Sverige och Norge.

Till hennes hjälp finns P-O Jonsson, som är förvaltningssocionom.
Han svarar bla. för verksamhetens administration